Zwrot prowizji Getin Bank – dowiedz się jak odzyskać pieniądze

Zwrot prowizji Getin Bank – dowiedz się jak odzyskać pieniądze


Zwrot prowizji Getin Bank 

Getin Bank jest jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych instytucji udzielających kredytów konsumenckich. Został założony w Polsce w 2004 roku i wzbudza duże zaufanie kredytobiorców. Tak jak wiele innych banków Getin Bank naliczał klientom wysokie prowizje za pożyczenie kapitału. W świetle wyroku TSUE z 2019 roku o zwrotach prowizji, będzie on zmuszony oddawać ludziom pieniądze.

Jeżeli jesteś osobą uprawnioną do ubiegania się o zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu w Getin Bank? To warto zacząć działać szybko. GNB utworzył rezerwę 24,6 mln zł w związku z orzeczeniem TSUE dotyczącym zwrotu prowizji. Bezsprzecznym jest, że suma należnych klientom prowizji jest znacznie większa niż wspomniana kwota. Dlatego nie czekaj, tylko już dziś zainteresuj się jak odzyskać swoje pieniądze, bo chętnych do uzyskania zwrotów prowizji w GNB może być więcej niż przewidział bank na to pieniędzy.

Sprawdź: Jak obliczyć wartość należnego Ci zwrotu?

Analiza umowy kredytu konsumenckiego

Do artykułu dołączamy fragmenty umowy kredytu konsumpcyjnego udzielonego przez Getin Bank.

– W paragrafie 1. pkt 1 wskazany jest całkowity koszt kredytu, czyli 38 456,61 zł 

– W tym samym paragrafie pkt 2.a kwota prowizji jest zapisana jako 3 841,81 zł 


– Idąc do paragrafu 1 pkt 2.b widzimy, że 4 614,80 zł stanowi kwotę ubezpieczenia kredytu 


Należy podkreślić, że z reguły Getin Bank zwraca składki ubezpieczeniowe, jednak nie w każdym przypadku. Ponadto bank ten przeważnie zawiera umowę ubezpieczenia tylko na okres 12 miesięcy, przez co klient który, spłacił kredyt po tym okresie nie ma już nic do odzyskania ze swojej składki ubezpieczeniowej. Jasno ukazuje to, że polisa ta jest pozorna i nigdy nie miała stanowić zabezpieczenia kredytobiorcy, a jedynie była podstawą to zwiększenia zysku banku.

Podsumowanie

Sumując kwoty prowizji i składek ubezpieczeniowych powstaje nam suma 8 456,61 zł. Jest to 22 % całkowitego kosztu kredytu. Przy wcześniejszej spłacie kredytu należy się zwrot tej sumy proporcjonalnie od okresu rzeczywistej spłaty do terminu umówionej spłaty. Jednak wyliczenie tego, nie należy do prostych zadań, jeżeli polisa byłą zawarta na inny okres niż kredyt. Niemniej jednak warto ubiegać się o swoje pieniądze, ponieważ często są to znaczne kwoty. 

Można więc wzywać bank do zwrotu należnych Ci pieniędzy, jednak często jest to droga skazana na porażkę. GNB nie oddaje zbyt chętnie pieniędzy. Skuteczniejszym sposobem jest ubieganie się w sądzie o zwrot prowizji. Choć w wielu przypadkach profesjonalnie skonstruowane i rzeczowo argumentowane pismo potrafi osiągnąć skutek jeszcze na etapie przed sądowym.

Jeśli spłaciłeś kredyt przed terminem ustalonym w umowie to możesz ubiegać się o zwrot zapłaconej prowizji bankowej. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule: Wcześniejsza spłata kredytu? Zwrot prowizji w 3 krokach

Jeśli spłaciłeś przed terminem kredyt w Getin Bank, sprawdź jak szybko odzyskać swoje pieniądze.

Czytaj także: Czyszczenie BIK, czyli jak poprawić swoją wiarygodność kredytową

Czytaj także: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 roku – opracowanie 

Powiązane artykuły