Zwrot prowizji Eurobank – dowiedz się jak odzyskać pieniądze

Zwrot prowizji Eurobank – dowiedz się jak odzyskać pieniądze

Zwrot prowizji Eurobank

Eurobank pod względem wielkości nie należał nawet do pierwszej dziesiątki banków w Polsce, jednak pomimo tego jest znany wielu klientom. Najważniejszą informacją dotyczącą Eurobanku, niewątpliwie jest jego świeże przejęcie przez Bank Millennium, które miało miejsce w dniach 9-11 listopada 2019 roku. Na przestrzeni lat specjalizował się on w udzielaniu kredytów gotówkowych, dlatego też pod względem liczby klientów ogółem, był na dość wysokim, jedenastym miejscu. Nas jednak najbardziej interesuje jak wyglądały te umowy oraz jakie były ich koszty.

Jeśli chcesz poznać dokładnie podstawę prawną, dotyczącą zwrotu prowizji, przy wcześniejszej spłacie kredytu, sprawdź: Wcześniejsza spłata kredytu – zwrot prowizji w 3 krokach

Spłaciłeś przed terminem kredyt w Eurobank?

Ustawa o kredycie konsumenckim jasno określa, jakie informacje muszą znaleźć się w każdej umowie, ale każdy bank konstruuje swoje trochę inaczej. Z tego artykułu dowiesz się jak wygląda umowa z Eurobank. Omówimy szczegółowo jedną z nich jako przykład, oraz nauczymy Cię jak dowiedzieć się, czy należy Ci się zwrot prowizji z Eurobank.


Umowa kredytu w Eurobank

Sama umowa ma bardzo prostą i skromną strukturę. Wygląda raczej jak pożyczka między dwoma osobami fizycznymi niż z instytucją finansową. Początek umowy standardowo określa strony zobowiązania. Następnie przechodzimy do § 1, który określa właściwie wszystkie istotne dla nas warunki umowy, czyli parametry finansowe.

W punkcie 1. podany mamy okres umowy. Jest to informacja konieczna do obliczenia jaka część kosztów przysługuje do zwrotu przy wcześniejszej spłacie. Wylicza się ją proporcjonalnie do okresu, o który skrócona została umowa. W omawianym przykładzie umowa jest na okres 72 miesięcy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wygląda dokładna metoda wyliczania kwoty zwrotu, sprawdź: Jak obliczyć zwrot prowizji?

Kolejno w punkcie 2. umowy znaleźć możemy kwotę brutto pożyczki, czyli powiększoną o koszty początkowe, które potrącane są przy uruchomieniu kredytu. W tym przypadku to 65 723,75 PLN. 

Następnie w punkcie 4. umowy przechodzimy do najbardziej istotnych informacji z punktu widzenia wcześniejszej spłaty kredytu, bo o tych kosztów proporcjonalny zwrot możemy się ubiegać.
a) opłata przygotowawcza: 100 PLN 

4.b) prowizja bankowa: 6 603,82 PLN

4.c) składka na ubezpieczenie: 9 019,93 PLN

Suma kosztów początkowych analizowanej umowy kredytowej wynosi 15 723,75 PLN. Daje to rzeczywisty poziom kosztów początkowych kredytu w wysokości niemal 24 %, a to plasuje Eurobank w czołówce pod względem kosztów oferowanych produktów.


Wszystkie te koszty zgodnie z interpretacją ustawy o kredycie konsumenckim dokonanej przez Rzecznika Finansowego oraz Prezesa UOKiK, a także według wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 roku, podlegają zwrotowi proporcjonalnie do okresu o który została skrócona umowa przy wcześniejszej spłacie kredytu. 

Oznacza to, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu w Eurobank, w omawianym przykładzie do odzyskania może być znaczna kwota.
 

Jednak w bank Millennium, który przejął portfel klientów Eurobanku, nie zgadza się z wymienionymi wcześniej podmiotami i odmawia wypłaty swoim klientom zwrotów prowizji.

Jeśli jesteś klientem Eurobanku i chcesz odzyskać prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu, tutaj uzyskasz bezpłatną pomoc.

Jeśli jesteś klientem Eurobanku i chcesz odzyskać prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu, tutaj uzyskasz bezpłatną pomoc.

Czytaj także: Zwrot prowizji z parabanku, czy można odzyskać pieniądze, przy wcześniejszej spłacie kredytu pozabankowego?

Powiązane artykuły