Jak obliczyć zwrot prowizji?

Jak obliczyć zwrot prowizji?

Jak obliczyć zwrot prowizji?

Wiele osób słyszało ostatnio, że może należeć im się zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu, ale nie mają pojęcia jak liczy się właściwą kwotę. Coraz częściej czytelnicy zwracają się do nas z prośbą o rozwinięcie tego tematu.

Z poniższego artykułu dowiesz się jak obliczyć zwrot prowizji zgodnie z przepisami Ustawy o Kredycie Konsumenckim.

Aby najlepiej zobrazować jak dokonuje się takiej kalkulacji posłużmy się przykładem:

Pan Mateusz 1 stycznia 2017 r. podpisał umowę kredytową z bankiem na kwotę 100 000 zł.
W momencie uruchomienia kredytu bank potrącił prowizję w wysokości 15 %, czyli 15 000 zł.
Oprócz tego Pan Mateusz zakupił także polisę ubezpieczeniową na kwotę 10 000 zł obejmującą cały kredytowany okres.
Umowa została zawarta na 5 lat, czyli do 1 stycznia 2022 r.
1 stycznia 2019 r. Pan Mateusz dostał bardzo dobrą ofertę konsolidacji starego kredytu w nowym banku i zdecydował się ją przyjąć. Tym samym spłacił kredyt po upływie 2 lat, zamiast 5.

Zestawienie parametrów kredytu:

  • kwota 100 000 zł;
  • prowizja: 15%, czyli 15 000 zł;
  • opłata za ochronę ubezpieczeniową 10 000 zł;
  • umowny okres od 1.1.2017 r. do 1.1.2022 r., czyli 5 lat;
  • wcześniejsza spłata po 2 z 5 lat, czyli skrócenie umownego okresu spłaty o 3 z 5 lat.

Oznacza to, że Pan Mateusz powinien dostać z banku zwrot z ubezpieczenia oraz prowizji przypadający na pozostałe 3 lata umowy. 3 z 5, czyli 3/5 to inaczej 60 %. Wobec tego można przyjąć, że Pan Mateusz może ubiegać się o zwrot 60 % zarówno z 10 000 zł składki ubezpieczeniowej, jak i 15 000 zł prowizji. To daje odpowiednio 6 000 zł za ubezpieczenie oraz 9 000 zł za prowizję. 

Podsumowanie

Pan Mateusz ma podstawy, by oczekiwać z banku kwotę 15 000 zł tytułem rozliczenia umowy kredytowej spłaconej przed terminem. 

Jest to oczywiście bardzo uproszczony model, a ostateczne wyliczenie najlepiej zostawić specjalistom, ponieważ niedokładne określenie kwoty może znacząco utrudnić dochodzenie z banku roszczenia. Szczególnie, że zarówno parametry kredytu, jak i okres spłaty rzadko umożliwiają tak prostą kalkulację jak w powyższym przykładzie.

Warto też zaznaczyć, że w obecnej chwili większość banków nie zgadza się z wyrokiem TSUE, co wiąże się z koniecznością obrony własnego interesu przed sądem.

Sprawdź: Dlaczego pomimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej banki wciąż nie wypłacają zwrotów prowizji?

Jeśli nurtują Cię jakieś pytania lub nie wiesz jak wyliczyć kwotę zwrotu prowizji – napisz do nas na kontakt@pilotkredytowy.pl lub zgłoś się w formularzu, a pomożemy Ci bezpłatnie!

Czytaj także: Jak sprawdzić czy należy Ci się zwrot prowizji?

Czytaj także: Wcześniejsza spłata kredytu – zwrot prowizji w 3 krokach 

Powiązane artykuły