Tarcza 4.0 dla firm – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Tarcza 4.0 dla firm – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Tarcza 4.0 dla firm – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Przymusowy lockdown i zamknięcie wielu sektorów gospodarki wymusiło na rządzie wprowadzenie planu pomocowego. Liczne obostrzenia i ograniczenia w prowadzeniu biznesu doprowadziły do sytuacji, w której dziesiątki tysięcy firm stanęły na granicy bankructwa, a pomoc ze strony Państwa jest całkiem iluzoryczna, a w najlepszym razie niewystarczająca. Wielu przedsiębiorców, na których ciążą zobowiązania zadaje sobie pytanie „co robić”, czy mają czekać na możliwość otwarcia swoich biznesów? Ale jaka jest pewność, że obiecane terminy zostaną utrzymane? Problem polega na tym, iż wielu przedsiębiorcom odebrano możliwość zarabiania, nie dając im jednak nic w zamian. Wszelkie pomoce czy odroczenia płatności nie są żadnym rozwiązaniem, jedynie przenoszą one problemy dalej w przyszłość, ale konfrontacja z nimi jest nieunikniona.

Parasol ochronny

Kluczowym jest bowiem, aby roztoczyć nad przedsiębiorcą parasol ochronny, który umożliwi mu zdjęcie z barków wszystkich zobowiązań, a także ochroni go przed ryzykiem drastycznych działań ze strony wierzycieli. Ponadto, bardzo ważnym jest aby taka pomoc nadeszła nie za rok, trzy miesiące, lub nawet miesiąc, bo w wielu przypadkach na ratunek będzie już za późno. Potrzebne jest rozwiązanie, które zadziała od razu i umożliwi przejęcie kontroli nad całą sytuacją. Zarówno zobowiązaniami wobec banków, Państwa, kontrahentów, ale nawet wszelkimi umowami, które są istotne dla funkcjonowania firmy.

Postępowanie w ramach tarczy 4.0

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi pewnego rodzaju modyfikacje istniejącego już postępowania o zatwierdzenie układu. Znaczna część samego postępowania ma charakter pozasądowy, a cała procedura została w znacznej mierze uproszczona, co sprawia, że jest ona nie tylko dostępniejsza, ale przede wszystkim szybsza. Przede wszystkim, dzięki uproszczonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu możesz uniknąć upadłości.

Część ciężaru prowadzenia postępowania została przeniesiona na nadzorcę układu, którym może zostać tylko licencjonowany doradca restukturyzacyjny. Do niego należy otwarcie postępowania, które następuje automatycznie, wskutek obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Obejmuje ono takie informacje jak: dane dłużnika, dzień układowy oraz wskazuje nadzorcę układu, któremu dłużnik powierzył nadzór nad przebiegiem postępowania.

Zawieszenie rat na 4 miesiące

W tym miejscu rozpoczyna się „magia” uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Jako, że otwarcie ścieżki postępowania pomija całkowicie ingerencje sądu, możliwe jest dokonanie tego w przeciągu nawet kilku dni. Już od dnia dokonania obwieszczenia w MSiG, rozpoczyna się 4-miesięczny okres ochronny, w trakcie którego przedsiębiorca jest zwolniony z wszelkich płatności.

Główne korzyści uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

 • Błyskawiczna ochrona dłużnika – postępowanie można otworzyć w ciągu kilku dni.
 • Natychmiastowe zawieszenie wszelkich postępowań oraz egzekucji komorniczych wobec dłużnika.
 • Ochrona przed nowymi postępowaniami egzekucyjnymi.
 • Zabezpieczenie majątku dłużnika, także obciążonego.
 • Zakaz wypowiadania kluczowych umów wzajemnych zawartych z przedsiębiorcą takich jak: kredyt, leasing, dzierżawa, najem.
 • Prawie całe postępowanie toczy się poza sądem.
 • Przedsiębiorca sam wybiera nadzorcę, który będzie prowadził sprawę.
 • Zgromadzenie wierzycieli może odbyć się zdalnie, co ułatwia jego przeprowadzenie w dogodnym dla przedsiębiorcy terminie.
 • Odroczenie terminów płatności.
 • Rozłożenie zobowiązań na dogodne raty.
 • Umorzenie części zobowiązań.

Błyskawiczna ochrona firmy

Patrząc na sprawę od strony przedsiębiorcy w trudnej sytuacji finansowej, zaletą uproszczonej restrukturyzacji jest natychmiastowa ochrona przed egzekucją sądową ze strony wierzycieli. Co istotne, dotyczy to także zobowiązań zabezpieczonych na majątku dłużnika. Okres ochronny rozpoczyna się w dniu ogłoszenia obwieszczenia w MSiG przez nadzorcę postępowania, a trwa do dnia jego zakończenia lub umorzenia. W tym okresie wszelkie toczące się wobec dłużnika postępowania egzekucyjne zostają zawieszone natomiast, żadne nowe nie mogą być wszczęte. Dla porównania, we wszystkich pozostałych postępowaniach tego typu decyzje zależą od decyzji sądu, co oznacza, iż są nie tylko oddalone w czasie, ale przede wszystkim nie są pewne.

Zachowanie przedsiębiorstwa

W obecnych czasach wielu przedsiębiorców jest zagrożonych niewypłacalnością, a opieszałość ze strony Państwa oraz jego brak organizacji i przejrzystości działań uniemożliwia firmom jakiekolwiek poważne planowanie przyszłej działalności. Ponadto, zobowiązania, które na nich ciążą są w większości wymagalne, na podobnych warunkach jak dotychczas. Prowadzi to do katastrofalnej sytuacji nie tylko dla przedsiębiorców i ich rodzin, ale dla całej gospodarki. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne może być w takich przypadkach kluczowe, a jego zastosowanie daje realną możliwość prowadzenia dalszej działalności operacyjnej firmy.

Tylko do czerwca 2021 roku

Jeśli Twoja firma także ucierpiała na skutek wprowadzonych obostrzeń, skontaktuj się z nami, dowiedz się jak możemy Ci pomóc i zapisz się na konsultację z licencjonowanym doradcą restukturyzacyjnym. Firmy zainteresowane tym rozwiązaniem muszą się jednak spieszyć, jest ono bowiem tymczasowe i będzie dostępne jedynie do końca czerwca 2021 roku.

Czytaj także: COVID-19 – zarządzanie kryzysem w firmie

Czytaj także: Wypowiedzenie umowy kredytu – kiedy może nastąpić?

Powiązane artykuły