Upadłość gospodarcza – co to jest?

Upadłość gospodarcza – co to jest?

Wstęp do upadłości gospodarczej

Upadłość gospodarcza to sposób na oddłużenie się przedsiębiorcy. Często w życiu rozpoczęty biznes nie zwraca się, bądź po prostu okazuje się nietrafiony. Upadłość gospodarcza jest możliwością na wyjście z pętli długów osób prowadzących działalność gospodarczą. Procedura ta ratuje życie wielu osobom, które straciły już nerwy i nadzieje na przyszłość bez nękających ich wierzycieli. 

W tym artykule dowiesz się czym jest upadłość, kto kwalifikuje się do ubiegania o ogłoszenie upadłości i czy się to po prostu opłaca. Jeżeli zaś stałeś się niewypłacalny, a nie prowadzisz działalności gospodarczej, to zachęcamy do przeczytania artykułu Upadłość konsumencka, czyli jak wyjść z długów

Czym jest upadłość gospodarcza i jakie są jej cele?

Ustawa prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku stanowi o tym czym jest upadłość, kto może się o nią ubiegać i jakie są jej skutki. Upadłość gospodarcza jest procesem mającym na celu oddłużenie niewypłacalnej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, przy równoległym zaspokojeniu roszczeń jej wierzycieli w jak największym stopniu. 

Celem tego procesu jest możliwość pomocy dłużnikowi w wyjściu z często dramatycznej sytuacji życiowej. Równocześnie ustawa prawo upadłościowe poprzez obliczenie całości długów i wyznaczeniu planu ich spłaty zaspokaja uzasadnione roszczenia wierzycieli. Jest więc to mechanizm korzystny dla obu stron konfliktu: dłużników i ich wierzycieli.

Kto może ubiegać się o ogłoszenie upadłości gospodarczej?

Prawo upadłościowe traktuje pojęcie przedsiębiorcy w jego brzmieniu ustanowionym w kodeksie cywilnym. Oznacza to, że przedsiębiorcą ubiegającym się o ogłoszenie upadłości jest:

  • osoba fizyczna prowadząca w swoim imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
  • osoba prawna prowadząca w swoim imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
  • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną prowadząca w swoim imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółka akcyjna nieprowadząca działalności gospodarczej
  • wspólnik osobowej spółki handlowej ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem
  • wspólnik spółki partnerskiej

Oznacza to, że upadłość gospodarcza jest dostępna zarówno dla małych biznesmenów prowadzących np. zakład fryzjerski jak i dla dużych spółek. Jest to bardzo sprawiedliwe rozwiązanie, pomaga ona w ciężkich sytuacjach nie tylko wielkim tuzom biznesu, ale też mikro przedsiębiorcom, czyli zwykłym ludziom.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o upadłość gospodarczą?

Upadłość gospodarcza jest skierowana do przedsiębiorców niewypłacalnych. Dotyczy ona więc prowadzących działalność gospodarczą, którzy przez przynajmniej 3 miesiące nie są w stanie spłacać wymagalnych zobowiązań. 

Aby ogłosić upadłość należy też wpisać się w definicję przedsiębiorcy wg. ustawy prawo upadłościowe, która została opisana wyżej. 

Kolejnym elementem jest prawidłowe złożenie wniosku o upadłość, który powinien zawierać informacje zawarte w art 22. ustawy prawo upadłościowe. Chodzi tu między innymi o zawarcie we wniosku danych takich jak: imię i nazwisko dłużnika, firmę, pod którą prowadzi działalność, adres zamieszkania. 

We wniosku należy określić czy wnosi się o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku czy o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

Do wniosku dołącza się też określone ustawowo dokumenty takie jak: aktualny wykaz majątku, spis wierzycieli, oświadczenie o spłatach wierzytelności. 

Kolejnym elementem ubiegania się o ogłoszenie upadłości gospodarczej jest posiadanie majątku, który pokryje postępowanie upadłościowe i chociaż część zalegających wierzytelności. Jeżeli dłużnik nie posiada żadnych środków finansowych w formie pieniędzy, ruchomości czy nieruchomości to wszczęcie postępowania upadłościowego jest niedopuszczalne. Chodzi tu bowiem też o ochronę praw wierzycieli. 

Przedsiębiorca ma 30 dni na wniesienie o ogłoszenie upadłości gospodarczej, od czasu gdy dowiedział się o podstawie do jej ogłoszenia.

Czy warto ogłosić upadłość gospodarczą?

Procedura upadłościowa zdecydowanie pozwala ludziom wrócić do spokojnego i ustabilizowanego życia. Konkretny plan działania prowadzący do spłaty możliwie jak największej liczby wierzytelności jest światłem w tunelu dla osób znajdujących się w spirali długu. Perspektywa intensywnego i zdyscyplinowanego spłacania, którego zwieńczeniem jest oddłużenie daje nadzieje ludziom. Osoby, które doprowadzą proces upadłościowy do końca mogą znowu cieszyć się życiem bez nękających wierzycieli. Mają oni szansę na nowy start. 

Zgłoś się po bezpłatną pomoc prawną

Czytaj także: Wypowiedzenie umowy kredytu – co dalej?

Czytaj także: Sprawdź jakie zmiany niesie nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej – upadłość konsumencka 2020

Powiązane artykuły