Kredyt w spadku – dziedziczenie długów

Kredyt w spadku – dziedziczenie długów

Co to jest spadek i jakie niesie skutki?

Śmierć członka rodziny zawsze jest smutną chwilą w życiu najbliższych. Pomimo tego, że w tym okresie udzielają się nam silne emocje i wielki żal po stracie, warto zainteresować się tym, co będzie dalej. 

Z chwilą śmierci zmarłego otwiera się spadek, czyli ogół jego praw i obowiązków majątkowych. Spadkobiercy dziedziczą je na mocy testamentu, jeśli takowy jest sporządzony, bądź na mocy ustawy. Pierwsza opcja oznacza wejście w prawa i zobowiązania zmarłego dzięki dokumentowi, który nimi rozporządza, druga zaś to podział między bliskich sprecyzowany w ustawie Kodeks Cywilny. W obu sytuacjach możemy spadek przyjąć, bądź odrzucić.

Warto jest dowiedzieć się czy wartość zobowiązań denata nie przewyższa znacząco sumy jego praw majątkowych. Nikt z nas przecież nie chce dziedziczyć długów. Obligatoryjne jest zatem kompleksowe zrozumienie w jakiej sytuacji majątkowej był zmarły. Czasem okazuje się, że w tajemnicy przed rodziną zaciągał on zobowiązania, a spadek okazuje się puszką pandory.

Przyjęcie spadku proste, a przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Zgodnie z art. 1012 Kodeksu Cywilnego możemy spadek przyjąć bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza). 

W przyjęciu prostym dziedziczymy więc nie tylko nieruchomości czy samochody, lecz również niespłacone kredyty konsumenckie, hipoteczne, pożyczki pozabankowe, zobowiązania wobec osób fizycznych. 

Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza charakteryzuje się zasadą, że wartość dziedziczonych długów nie może przekraczać wartości majątku. Jest to opcja optymalna, gdy w przedmiocie spadku majątek przewyższa zadłużenie. Możemy bowiem dziedziczyć np. 50 tys. zł majątku przy tylko 5 tys. zł długów. Dobrodziejstwo inwentarza oznacza również, że w sytuacji gdy długów jest np. 100 tys. zł, a majątku 10 tys zł ograniczenie naszej odpowiedzialności za długi do kwoty 10 tys. zł. Mówimy więc o tzw. redukcji dziedziczonych długów tylko do kwoty dziedziczonego majątku.

Sprawdź: Upadłość konsumencka, czyli jak wyjść z długów

Odrzucenie spadku

Art. 1012 Kodeksu Cywilnego stanowi, że spadkobierca może odrzucić swój udział w spadku w całości. Spadkobierca dokonujący takiego kroku zostaje wyłączony z dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Na odrzucenie spadku przypada termin sześciu miesięcy od dowiedzenia się przez spadkobiercę o powołaniu go do dziedziczenia. Jest to najlepsza opcja dla spadkobierców osób, które znajdowały się w dużym zadłużeniu. Warto odrzucić spadek, który by nas obligował do spłacania latami kredytów zaciągniętych przez członka rodziny. 

Nieuważny spadkobierca

Nowelizacja z dnia 18 października 2015 roku zmieniła prawo dziedziczenia na korzyść spadkobiercy. Do tego czasu nieuważny spadkobierca, który nie odrzucił spadku przez pół roku od dnia dowiedzenia się o tytule dziedziczenia, musiał spadek przyjąć w całości, czyli wraz z długami. Było to rażąco niesprawiedliwe, ponieważ niejednokrotnie ludzie wchodzili w prawa do zobowiązań zmarłych, z którymi nie utrzymywali kontaktu i nie chcieli mieć nic wspólnego. Inni natomiast poprzez swoje niedbalstwo po prostu dziedziczyli potężne kredyty bankowe zaciągnięte przez zmarłych.

Dziś nieuważny spadkobierca, czyli taki który nie interesuje się spadkiem, odziedziczy go tylko z dobrodziejstwem inwentarza, czyli suma dziedziczonego majątku nie przewyższy kwoty zobowiązań. 

Należy jednak pamiętać, aby sporządzić wykaz inwentarza, a więc ogół praw i zobowiązań zmarłego z należytą starannością. Należy uwzględnić w nim tylko prawdziwe informacje. Niektórzy zawyżają stan zadłużenia, a zaniżają wartość majątku, przez co przy wykryciu tego przez sąd pozbawiają się możliwości dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. 

Spadek to nie prezent

Należy wnikliwie przeanalizować czy spadek odrzucić, czy go przyjąć i w jakiej formie. Przyjęcie spadku nie zawsze bowiem postawi nas w korzystnej sytuacji finansowej, zaś jego odrzucenie niekoniecznie musi być korzystnym posunięciem. Pozostanie biernym wobec powzięciu wiadomości o otwarciu spadku też jest wysoce nierozsądne. Warto więc zainteresować się sytuacją majątkową zmarłego, po którym mamy dziedziczyć, ponieważ możemy nieświadomie związać się spłacaniem długów zmarłego.


Jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś się.

Czytaj także: Wypowiedzenie umowy kredytu – co dalej?

Czytaj także: Spłaciłeś wcześniej kredyt? Wyrok TSUE potwierdza – Należy Ci się zwrot prowizji

Powiązane artykuły