Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego?

Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego?

Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego?

Komisja Nadzoru Finansowego (w skrócie KNF) to powołany w 2006 roku organ rządowy mający za zadanie nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce.

Czym zajmuje się KNF?

Do zadań Komisji Nadzoru Finansowego należą:

  • nadzór sektora bankowego, kas spółdzielczych, ubezpieczeniowego i emerytalnego,
  • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego,
  • kontrola i działania mające na celu rozwój rynku kapitałowego i jego konkurencyjności,
  • sprawowanie nadzoru nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych i instytucjami pieniądza elektronicznego,
  • działania edukacyjne i informacyjne,
  • opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących runku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego,
  • stwarzanie możliwości polubownego rozstrzygania sporów pomiędzy uczestnikami rynku finansowego.

Jak ostrzega KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości informację o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez podmioty działające na rynku finansowym. Przed rozpoczęciem współpracy z nieznaną nam firmą warto sprawdzić czy czasem nie widnieje na Liście ostrzeżeń publicznych KNF.

Czytaj także: Raport BIK – co to takiego?

Czytaj także: Co zrobić żeby dostać dobry kredyt?

Powiązane artykuły

3 Comments

Avarage Rating:
  • 0 / 10

Comments are closed.