Czym jest indeksacja?

Czym jest indeksacja?

Czym jest indeksacja?

Indeksacja to system powiązania np. wynagrodzeń, cen, stóp procentowych lub podanych w umowie kwot z określonym wskaźnikiem ekonomicznym, najczęściej inflacją. Wówczas, gdy inflacja się zmienia, zmienia się również indeksowana wartość. Sprawdź: Czym jest i skąd się bierze inflacja?

Indeksacja ma na celu zabezpieczenie się przed zmianą wartości siły nabywczej pieniądza w czasie. Z indeksacją mamy do czynienia np. w umowach ubezpieczenia na życie. Rocznica polisy oznacza najczęściej niewielki wzrost składki ubezpieczeniowej, właśnie o wartość inflacji.

Indeksacja a waloryzacja

Pojęcia indeksacji i waloryzacji są bardzo zbliżone, jednak waloryzacja odnosi się głównie do zobowiązań. Jeśli dług jest waloryzowany, to dłużnik musi oddać wierzycielowi równowartość wierzytelności z chwili jej powstania.

Pojęcie waloryzacji jest również stosowane w finansach publicznych dla określenia sposobu zwiększania świadczeń, takich jak emerytury i renty. Waloryzacja ma zachować realną wartość wysokości tych świadczeń w stosunku do zmian cen towarów i usług.

Indeksacja a ochrona oszczędności przed inflacją

Bardzo korzystnym będzie dla inwestora ulokowanie oszczędności w taki sposób, aby były one indeksowane o wskaźnik inflacji. Rozwiązałoby to jedno z fundamentalnych wyzwań inwestorskich, czyli ochronę środków przed spadkiem wartości pieniądza w czasie.

Czytaj także: Wcześniejsza spłata kredytu – zwrot prowizji w 3 krokach.

Czytaj także: Zamknięcie karty kredytowej – UWAŻAJ

 

Powiązane artykuły