Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w skrócie BFG) to instytucja, która gwarantuje depozyty klientów w bankach i kasach oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, czyli tych instytucjach, którym licencji udziela Komisja Nadzoru Finansowego (sprawdź: Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego?). Dodatkowo BFG zajmuje się również pomocą dla instytucji bankowych, którym grozi upadłość.

Ile wynosi gwarancja BFG?

Ustawa o BFG określa limit gwarancji depozytów zgromadzonych w jednym banku przez jedną osobę na równowartość w złotych kwoty 100 tysięcy euro.

W takim razie jeżeli konto należy do dwóch współwłaścicieli (nie dotyczy pełnomocników), to suma gwarancji na rachunku podwaja się do równowartości 200 tysięcy euro.

Co się dzieje z naszymi pieniędzmi, kiedy upadnie bank?

Jeśli staniemy się ofiarami upadłości banku lub SKOK-u, na szczęście nie musimy robić nic. Wypłata gwarantowanych sum rozpocznie się w terminie 7 dni roboczych, a nam pozostaje czekać na informację z BFG, w którym banku i od kiedy mamy odebrać pieniądze. Mamy na to 5 lat, potem roszczenie się przedawnia.

Skąd BFG ma pieniądze na wypłaty?

Składki na BFG są zobowiązane uiszczać banki i SKOK-i. Jeśli jednak kasa BFG nie będzie w stanie udźwignąć wypłat upadłej instytucji, wówczas brakująca kwota również rozkładana jest proporcjonalnie pomiędzy instytucje finansowe.

Jakie produkty są wyłączone z BFG?

Nie wszystkie środki, które zostawiliśmy w banku są objęte BFG i w przypadku upadłości instytucji, nie odzyskamy ich z BFG. Mowa między innymi o środkach ulokowanych w:

  • funduszach inwestycyjnych,
  • produktach ubezpieczeniowych,
  • bankowych papierach wartościowych
  • IKE i IKZE – Indywidualnych Kontach Emerytalnych i Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego.

Powyższe są związane z organami pozabankowymi, a tym samym podlegają pod inne regulacje.

Czytaj także: Czym jest i skąd się bierze inflacja?

Czytaj także: Raty równe, a malejące. Co wybrać?

Powiązane artykuły