Ubezpieczenie kredytu – czy warto?

Ubezpieczenie kredytu – czy warto?

Ubezpieczenie kredytu – czy warto?

Ubezpieczenie jest bardzo częstym dodatkiem do umowy kredytowej. Wiąże się ono jednak z dodatkowym kosztem, który ponosi kredytobiorca. Zacznijmy od określenia wartości dodanej ubezpieczenia, która zależy od rodzaju polisy. Przy kredytach gotówkowych wyróżnia się głównie ubezpieczenia na wypadek:

  1. Utraty pracy.
  2. Niezdolności do pracy.
  3. Nieszczęśliwych wypadków, oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NW, NNW).
  4. Śmierci.

Koszt ubezpieczenia

Wszystkie zdarzenia losowe mogą nam się przytrafić, aby jednak ocenić opłacalność a co za tym idzie zasadność polisy należy porównać koszt ubezpieczenia w wartością świadczenia za zajście danego zdarzenia ubezpieczeniowego. Aby tego dokonać najłatwiej jest porównać ze sobą kilka ofert. Bardzo często zdarza się bowiem, że ubezpieczenie jest niezwykle drogie w porównaniu z ofertą rynkową. W praktyce wynika to w tego, znaczna część składki ubezpieczeniowej przeznaczana jest na prowizję dla banku, stanowiąc tym samym dodatkowe źródło dochodu banku.

Warunki ubezpieczenia

Należy jednak pamiętać że ważne jak same kwoty dotyczące polisy, są także wykluczenia. Często mówi się że to właśnie od nich powinno zacząć się analizować umowę ubezpieczeniową. Cóż bowiem z tego, że nasza polisa gwarantuje nam olbrzymią sumę jeśli zdarzenie opisane w polisie nigdy nie dojdzie do skutku gdyż w polisie wykluczone są wszystkie naturalne zjawiska które do niego prowadzą. Np. Polisa na wypadek nieszczęśliwych wypadków, nie obejmuje wypadków z udziałem środków komunikacji, ani osób trzecich. Ponadto zwalnia ubezpieczyciela z ponoszenia odpowiedzialności za skutki wypadków, których można by uniknąć gdyby ubezpieczony zachował należytą uwagę. Tak skonstruowany zapis daję swobodę interpretacje pozwalającą ubezpieczycielowi na uniknięcie odpowiedzialności w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Czy ubezpieczenie kredytu się opłaca?

Nie sposób więc odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie czy ubezpieczenie kredytu się opłaca, ponieważ każda polisa musi być oceniona oddzielnie. Należy jednak zauważyć, że zawyżanie kosztów polisy ubezpieczeniowej jest nagminnym nadużyciem ze strony banków, a tym samym można przypuszczać, że większość umów ubezpieczeń dołączanych do umów kredytowych nie zdaje egzaminu opłacalności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czy Twoja polisa jest jest korzystna, oraz jak odzyskać z niej pieniądze skontaktuj się z nami.

Czytaj także: Raty równe, a malejące. Co wybrać?

Czytaj także: Wypowiedzenie umowy kredytu – kiedy może nastąpić?

Powiązane artykuły