Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem

Powracające dyskusje i propozycje coraz to nowych rozwiązań dla posiadaczy kredytów hipotecznych w obcej walucie (sprawdź: Jak banki oszukiwały frankowiczów) uczą, że lepiej zapobiegać, niż później zmagać się z masowym problemem. W tym celu Komisja Nadzoru Finansowego (sprawdź: Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego) publikuje kolejne rekomendacje zarządzania ryzykiem portfela kredytowego dla banków. Jakie najważniejsze kwestie porusza najnowsza rekomendacja z 3 grudnia 2019 roku?

Z czego składa się oprocentowanie zmienne

Obecnie kredyty długoterminowe najczęściej są oprocentowanie zmiennie. Banki nie chcą brać na siebie ryzyka rosnących stóp procentowych. Oprocentowanie to składa się z dwóch części, czyli marży banku oraz stawki WIBOR. Dla uproszczenia pomińmy tę pierwszą, czyli marżę, bo zazwyczaj jest ona stała i po podpisaniu umowy kredytowej nie mamy już na nią wpływu. Zdecydowanie większe znaczenie ma tutaj drugi składnik. WIBOR to stopa procentowa, po której zawierane są pożyczki między bankami. WIBOR oczywiście zmienia się razem ze stopami procentowymi, więc w konsekwencji i oprocentowanie naszego kredytu jest zmienne i nie da się przewidzieć jaka będzie jego wartość za np. 10 lat.

oprocentowanie kredytu = stała marża banku + zmienny WIBOR

WIBOR uśpił naszą czujność

Najczęściej stosowana w kredytach hipotecznych stawka, czyli WIBOR 6M (po tej stawce banki pożyczają między sobą pieniądze na 6 miesięcy), od początku 2014 roku niemal stoi w miejscu i wynosi obecnie 1,79%. Ostatnie 6 lat stagnacji stóp procentowych uśpiło naszą wyobraźnię i dzisiaj ciężko nam sobie wyobrazić, by wartość odsetkowa w naszych kredytach miała tak znacząco wzrosnąć, jak w czasie ostatnich kryzysów. Tymczasem w 2008 roku WIBOR wynosił około 7%, a w 2012 roku około 5. Załóżmy, że posiadamy kredyt hipoteczny, w którym do spłaty pozostało nam 250.000 zł przez 25 lat umowy. Marża banku wyniosła 2%.

Marża banku WIBOR 6M Oprocentowanie kredytu Miesięczna rata
2% 1,79% 3,79% 1290,78 zł
2% 5% 7% 1766,95 zł
2% 7% 9% 2097,99 zł

To nie jest żadne science-fiction! Wzrost stóp procentowych jest naturalnym następstwem cyklu koniunkturalnego! Znacznie wzrosnąć może rata Twojego kredytu i 2 milionów innych trwających zobowiązań tego typu.

Jak jest teraz

Na chwilę obecną polskie banki niechętnie oferują swoim klientom stałe oprocentowanie kredytów hipotecznych. Tymczasem w zachodniej Europie to bardzo popularne rozwiązanie.

Tylko ING Bank Śląski, PKO BP oraz Santander Bank dają możliwość wzięcia kredytu hipotecznego ze stałą stopą procentową. Jednak te oferty dalekie są od uniezależnienia się od zmienności stóp procentowych. To dlatego, że stałe oprocentowanie obowiązuje jedynie przez pierwsze 5 lat trwania umowy. Po tym czasie może ponownie zostać zablokowane na kolejny 5-letni okres, ale zgodnie z aktualnym wówczas poziomem stóp.

Oprocentowanie stałe czy zmienne

W momencie zawierania umowy kredytowej wybór stałego oprocentowania przełoży się każdorazowo na wyższą ratę. Jeżeli jednak, w zależności od banku, stawka WIBOR wzrośnie o 0,5-1,0 %, kredyt ze zmiennym oprocentowaniem będzie droższy. Wydaje się to relatywnie nieduży koszt za święty spokój i możliwość planowania swojego domowego budżetu bez względu na wydarzenia przyszłości niezależne od nas.

Rekomendacja S z 3.12.2019 r.

Najnowsza Rekomendacja S KNF-u istotnie porusza temat oferowania przez banki kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem. Aby odpowiednio zarządzić ryzykiem na wypadek istotnych zmian poziomu stóp procentowych banki i instytucje kredytowe do końca 2020 roku, a banki spółdzielcze do końca 2022 roku mają:

  • posiadać w ofercie „kredyty zabezpieczone hipotecznie ze stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową”,
  • „umożliwić klientowi detalicznemu zmianę formuły oprocentowania kredytu ze zmiennej stopy procentowej na stałą stopę procentową lub okresowo stałą stopę procentową”,
  • „określić docelowe poziomy udziału ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie oprocentowanych zmienną stopą procentową, stałą stopą procentową i okresowo stałą stopą procentową w portfelu kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz określić termin osiągnięcia tych poziomów”.

Przy czym przez czas okresowo stałej stopy procentowej rozumie się 5 lat. Niewątpliwie rok 2020 będzie rokiem dużych zmian na rynku ofert kredytów hipotecznych. Zmianom tym będziemy się na bieżąco przyglądać.

Czytaj także: Masz kredyt we franku? Czy warto czekać z pozwaniem banku?

Czytaj także: Wypowiedzenie umowy kredytu – kiedy może nastąpić?

Powiązane artykuły