Kredyt hipoteczny – wszystko co musisz wiedzieć

Kredyt hipoteczny – wszystko co musisz wiedzieć

Czym jest kredyt hipoteczny? 

Długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest już ustanowiona hipoteka. Udzielany najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości. Kredyt może być zaciągany w walucie krajowej lub zagranicznej wybranej przez klienta, a oferowanej przez bank.

Najczęściej po tego rodzaju kredyt sięgają osoby nieposiadające swojego kapitału na zakup nieruchomości. Dzisiejsza rzeczywistość stawia społeczeństwo w sytuacji, w której ciężko zgromadzić środki na tak duży wydatek, a mieszkać przecież gdzieś trzeba. Warto więc dogłębnie przeanalizować dostępne oferty warunków udzielenia kredytów hipotecznych przez banki, gdyż często jest to najważniejsze zobowiązanie, które bierzemy w swoim życiu. 

Podział kredytów hipotecznych

Kredyty na zakup nieruchomości można podzielić na dwa typy: standardowe i preferencyjne. Różnica polega na tym, że pierwszy rodzaj skonstruowany jest dla osób posiadających odpowiednią zdolność kredytową, natomiast drugi dla spełniających określone kryteria, przykładem jest tu rządowy program “mieszkania dla młodych” stworzony w 2018 roku.

Zdolność kredytowa

Każdy bank ustala tę właściwość zgodnie z własnymi kryteriami (sprawdź: Zdolność kredytowa – o co pyta bank?). Można jednak wnioskować, iż każdy z nich wymaga co najmniej 10 procent wkładu własnego wartości kupowanej na kredyt nieruchomości.

Księga wieczysta, a hipoteka

Księga wieczysta jest publiczną ewidencją prowadzoną przez podmiot publiczny, w której zawarty jest stan prawny nieruchomości.

Zapisy dotyczące hipoteki muszą znajdować się w księdze wieczystej. Rodzi to domniemanie, że dane w niej zawarte są zgodne ze stanem faktycznym. Dzięki temu, że rejestr ksiąg wieczystych podlega zasadzie jawności formalnej, jest on ogólnodostępny dla zainteresowanych, co stanowi istotny aspekt przy zakupie nieruchomości. Kredyt hipoteczny opierając się na hipotece zabezpiecza interesy kredytodawcy. Bank posiada pierwszeństwo do zaspokojenia swoich roszczeń w sytuacji niewywiązania się z obowiązków kredytobiorcy. Mechanizm ten jest równoznaczny ze stwierdzeniem, iż kredyt hipoteczny na mieszkanie udzielany jest pod zastaw owego lokalu. 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze banku:

  • kwoty prowizji częściowej i całkowitej
  • okres w którym bank może naliczać prowizję
  • warunki nadpłat
  • koszty ubezpieczeń i produktów dodatkowych
  • wysokość odsetek
  • warunki ubezpieczenia

Nadpłata kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny dopuszcza możliwość nadpłat w trakcie jego trwania. Jest to opłacalne, ponieważ nadpłaty obniżają wysokość przyszłej raty. W sytuacji wpłacania dodatkowych sum pieniędzy ponadprogramowo wartość zadłużenia zmniejsza się i zarówno rata, jak i odsetki, są liczone z pomniejszonego o wpłaconą kwotę kredytu. Dlatego też warto nadpłacać nawet małe kwoty zamiast czekać dłuższy okres czasu na wpłatę okrąglejszej sumy. Warto wybrać takiego kredytodawcę, który nie przewiduje prowizji za dokonywanie nadpłat. Pamiętajmy bowiem, że bankowi nie zależy na skróceniu okresu trwania kredytu. Im dłużej wiąże Cię z nim zobowiązanie, tym więcej bank jest w stanie na Tobie zarobić.

Całkowita spłata kredytu 

Całkowita spłata kredytu polega na spłacie pozostałego salda kredytu, bieżących odsetek i ewentualnej prowizji za wcześniejszą spłatę (sprawdź: Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – czy na pewno warto?). Po ostatecznym rozliczeniu się z bankiem istotne jest uzyskanie od niego dokumentów potwierdzających ten fakt w celu wykreślenia hipoteki. Koszt tej operacji w sądzie wieczystoksięgowym wynosi 100 zł.

Podsumowanie

Naszym obligatoryjnym obowiązkiem jest czytanie umowy przed jej podpisaniem. Nie radzę ufać bankom bez wcześniejszej analizy zobowiązania, w które wchodzimy na kolejne lata. Sprawdźmy więc  ukryte koszty, takie jak prowizje, koszty ubezpieczenia czy wysokość odsetek. Pamiętajmy, że bankom nie zależy na dokonaniu przez nas wcześniejszej spłaty kredytu, dlatego warto jest przed jego zaciągnięciem zaznajomić się z warunkami nadpłat. 

Czytaj także: Sprawdź ile Twój kredyt kosztuje naprawdę

Czytaj także: Spłaciłeś wcześniej kredyt? Wyrok TSUE potwierdza – Należy Ci się zwrot prowizji

Powiązane artykuły