Jak bank liczy koszty utrzymania

Jak bank liczy koszty utrzymania

Jak bank liczy koszty utrzymania

Jednym z podstawowych kryteriów wpływających na ocenę zdolności kredytowej jest koszt utrzymania. Ten jest liczony przez banki samodzielnie według kwot, które często nie są przedstawione kredytobiorcy. W jaki sposób banki liczą koszty utrzymania?

Bank ma pytać, ale nie wierzyć

Zgodnie z „Rekomendacją T” dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, wydaną przez KNF w 2013 r.,(sprawdź: Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego?), banki powinny krytycznie podchodzić do zadeklarowanych przez wnioskodawcę kosztów utrzymania. Jeśli więc klient zaniży tę wartość, to bank powinien przyjąć swoją, która realnie odzwierciedli koszty życia dla danego adresu zamieszkania (sprawdź: Czy miejsce zamieszkania ma wpływ na zdolność kredytową?). Co innego, gdy kredytobiorca zadeklaruje wyższe koszty utrzymania, niż te bankowe. Wówczas cała kwota z deklaracji pomniejszy zdolność kredytową.

W każdym banku jest inaczej

Banki przeróżnie podchodzą do kosztów utrzymania, najczęściej w zależności od prowadzonej polityki kredytowej. Banki, które będą chciały udzielać większej ilości kredytów założą niższą kwotę tych kosztów, a banki pracujące na niższe ryzyko znaczącą ją zwiększą.

Metoda obliczania kosztów utrzymania będzie też różna w zależności od ilości członków gospodarstwa domowego na utrzymaniu. Wysokość kosztów dla trzyosobowej rodziny w jednej instytucji zostanie policzona tak, że stała kwota zostanie przemnożona przez 3, za każdą osobę. W innym banku pierwszej osobie z rodziny zostaną przypisane najwyższe koszty, a kolejnym proporcjonalnie mniejsze. Nie ma na to reguły, a banki mają w tym dowolność.

Jak koszty utrzymania wpływają na zdolność

Zakładane przez banki koszty utrzymania wahają się od kilkuset do nawet ponad tysiąca złotych na osobę. Zwłaszcza przy dość niskich dochodach koszty te mogą istotnie wpłynąć na kwotę zdolności kredytowej. Wówczas koniecznym może być „dopisanie” do kredytu współwnioskodawcy celem rozłożenia obciążeń i otrzymania z banku oczekiwanej kwoty.

Czytaj także: Co zrobić, żeby dostać dobry kredyt?

Czytaj także: Jak bank oblicza zdolność kredytową?

Powiązane artykuły