Jak sprawdzić czy należy Ci się zwrot prowizji?

Jak sprawdzić czy należy Ci się zwrot prowizji?

Jak sprawdzić czy należy Ci się zwrot prowizji?

Temat zwrotów prowizji jest ostatnio bardzo popularny. Dostajemy w związku z nim bardzo dużo pytań od czytelników. Jednym z częściej się powtarzających jest pytanie dotyczące tego jak sprawdzić czy należy się nam zwrot prowizji.

Aby na nie odpowiedzieć należy przyjrzeć się konkretnej umowie i sprawdzić czy spełnia ona kilka podstawowych wymagań. 

1. Kredyt konsumencki

Przede wszystkim należy upewnić się, że mowa o kredycie konsumenckim, czyli przeznaczonym na cele prywatne, nie związane z prowadzoną działalnością.
Bez znaczenia jest jakiego kredytu dotyczy umowa – czy jest to kredyt samochodowy, kredyt przy rachunku bieżącym, czy gotówkowy. Przepisy stosuje się do wszelkiego typu kredytów przeznaczonych dla klientów indywidualnych, których wysokość jest nie większa niż 255 550 zł, albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska.

2. Wcześniejsza spłata kredytu

Kolejnym kryterium, które musi zostać spełnione abyśmy mogli ubiegać się o zwrot prowizji jest dokonanie wcześniejszej spłaty kredytu. Dopiero wtedy bowiem możemy ubiegać o o proporcjonalny zwrot kosztów, których nie powinniśmy ponieść właśnie dzięki temu, że skróciliśmy czas trwania zobowiązania.

Wyraźnie mówi o tym art. 49 ust. 1. ustawy o kredycie konsumenckim:

 W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Ważne: należy przy tym pamiętać, że im wcześniej nastąpiła spłata kredytu, tym proporcjonalnie większą część opłat możemy odzyskać.

Sprawdź: Jak obliczyć zwrot prowizji?

3. Prowizja do zwrotu

Warto też upewnić się czy kredyt, który spłaciliśmy wcześniej był obciążony prowizją, opłatą przygotowawczą lub innym kosztem początkowym. Jeśli dostaliśmy dobry kredyt na preferencyjnych warunkach, może okazać się, że nie przysługuje z niego żaden zwrot. W przypadku, gdy koszty początkowe były nieduże, dobrze jest wyliczyć dokładną kwotę jaka przysługuje nam do zwrotu, gdyż przy np. 1 % prowizji, może ona okazać się tak mała, że nie warto będzie w ogóle jej dochodzić.

4. Kwota kredytu

Ostatnim bardzo istotnym czynnikiem, mającym wpływ bardziej na wysokość kwoty, niż na zasadność roszczenia, jest kwota kredytu, który został wcześniej spłacony. Większość kosztów początkowych ma wartość procentową, a tym samym jest zależna od wielkości finansowania. Mały kredyt nie odbiera nam całkiem możliwości dochodzenia zwrotu z banku czy firmy pozabankowej, ale może być po prostu pozbawiony sensu. Szczególnie jeśli przyszłoby nam walczyć o swoje pieniądze przed sądem, co już mogłoby wiązać się zarówno z kosztem, jak i ryzykiem porażki.

Dowiedz się jak odzyskać swoje pieniądze ze spłaconego kredytu. Skontaktuj się z nami. 

Czytaj także: Dlaczego pomimo wyroku TSUE banki wciąż nie wypłacają zwrotów prowizji?

Czytaj także: Czyszczenie BIK, czyli jak poprawić swoją wiarygodność kredytową

Powiązane artykuły

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10

Comments are closed.