Czyszczenie BIK, czyli jak poprawić swoją wiarygodność kredytową

Czyszczenie BIK, czyli jak poprawić swoją wiarygodność kredytową

Czyszczenie BIK, czyli jak poprawić swoją wiarygodność kredytową

Coraz więcej osób ma problemy ze spłatą kredytów, a co za tym idzie z uzyskaniem nowego finansowania. Bardzo często nie udaje się klientom dostać kredytu na dobrych warunkach przez co są zmuszeni sięgać po drogie kredyty bankowe lub w końcu pozabankowe, których koszty przekraczają wszelkie granice.

Można powiedzieć że prawie wszystkie problemy kredytowe zaczynają i kończą się w raporcie BIK. Spirala zadłużenia jest bowiem bezpośrednio związana ze spiralą problemów w naszej historii kredytowej. To z kolei przekłada się na niską wiarygodność kredytową, a ta wpędza w drogie niskiej jakości produkty finansowe, które zaciskają jeszcze mocniej pętle na szyi kredytobiorcy. 

Czyszczenie BIK, czyli usuwanie wpisów

Większość informacji w raporcie BIK możemy usunąć, tyczy się to jednak jedynie tych zobowiązań, które zostały już zamknięte. Samo „usunięcie” oznacza przeniesienie ich do części statystycznej, poprzez wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Choć nie zawsze to wystarczy.

Pamiętaj: Z historii BIK można usunąć tylko wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań

Analiza BIK

Na samym początku trzeba oczywiście zapoznać się dokładnie z raportem BIK i określić, które jego elementy są dla nas szkodliwe, a które budują pozytywną historię.

Zacznijmy od tych dobrych, aby wiedzieć co działa na naszą korzyść i co za tym idzie, czego nie usuwać. Co do zasady pozytywną historię budują kredyty, które spłacaliśmy regularnie i od dłuższego czasu. Jeśli zdarzały nam się kilkudniowe opóźnienia, zazwyczaj nie jest to problemem chyba, że były one regularne. Pokazuje to bankom, że nie podchodzimy do zobowiązań finansowych sumiennie, a opóźnienia nie były przypadkowe. 

Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja jest inna. Jeśli ktoś ma większość kredytów spłacanych nienagannie to jeden opóźniony, nawet odrobinę, będzie delikatnie zaniżał i tak wysoką ocenę.

Natomiast jeśli ktoś ma większość kredytów znacznie opóźnionych, to taki spłacany w kratkę stanie się najjaśniejszym punktem jego raportu i będzie ciągnął ocenę z bardzo niskiej, na niską, ale zawsze w górę. 

Podsumowując:  Zawsze zostawiamy najlepsze z dostępnych nam wpisów. 

Jeśli masz wątpliwości które wpisy zostawić, koniecznie skorzystaj z bezpłatnej pomocy przy analizie BIK.

Ważne: Usunięcie dobrych elementów historii może się skończyć katastrofą dla Twojej oceny punktowej

Teraz kiedy już wiemy, czego nie należy ruszać w raporcie, skupmy się na usuwaniu złej historii BIK.  

Czynniki które obniżają ocenę można podzielić na 3 kategorie:

  • Kredyty opóźnione – otwarte
  • Kredyty opóźnione – zamknięte
  • Zapytania kredytowe

1. Kredyty opóźnione – otwarte 

Niestety wpisy te można czyścić tylko, jeżeli opóźnienie powstało na skutek błędu banku np. nie zaksięgowały się pieniądze pomimo tego, że wysłaliśmy przelew i dysponujemy jego potwierdzeniem. Ogólnie rzecz biorąc, możemy liczyć tylko na sprostowanie błędnych informacji.

Jeśli opóźnienia na aktywnym kredycie są znaczne, np. przekraczają 60 dni, praktycznie uniemożliwi nam to otrzymanie jakiegokolwiek kredytu. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest spłata takiego zobowiązania i następnie przystąpienie do jego czyszczenia.

2. Kredyty opóźnione – zamknięte

Chcąc poprawić ocenę w BIK, tutaj mamy największe pole do popisu. Na początek jednak podzielmy opóźnienia ze względu na ich długość. W legendzie raportu widoczne jest rozgraniczenie na spłatę:

W praktyce najważniejsze rozgraniczenie to podział na wpisy opóźnione do 60 dni, oraz powyżej tego okresu.

Wszystkie wpisy z opóźnieniami do 60 dni, możemy bowiem usunąć, poprzez wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bank ma wtedy obowiązek przenieść je do części statystycznej, która jest niewidoczna dla innych podmiotów. Reguluje to:

Art. 105a. pkt 2 – Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową

 Z zastrzeżeniem ust. 3, instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe (…) po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy (…), pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą,(…). Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.

Inaczej sprawa się ma z opóźnieniami powyżej okresu 60 dni. Teoretycznie, zgodnie z prawem nikt nie może przetwarzać naszych danych osobowych, bez naszej zgody. Jednak prawo bankowe stanowi wyjątek, a dokładnie:

Art. 105a. pkt 3 – Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową

Banki, instytucje oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową (…) po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem, (…), bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem, (…), a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank, (…), o zamiarze przetwarzania dotyczących jej tych informacji, bez jej zgody.

Oznacza to, że w przypadku wystąpienia poważnych opóźnień na kredycie, usunięcie takiego wpisu, nie zależy już wyłącznie od nas. Powodzenie w takiej sprawie, uwarunkowane jest ewentualnymi uchybieniami ze strony banku. W większości przypadków na tym etapie wskazana jest już pomoc doświadczonego specjalisty.

3. Zapytania kredytowe

Ostatnim elementem raportu BIK, którego poprawa może istotnie wpłynąć na naszą ocenę punktową, jest ilość zapytań kredytowych. W raporcie widoczne są szczegółowe informacje dotyczące każdego złożonego zapytania w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Widoczna jest kwota wnioskowanego kredytu, dzień złożenia zapytania oraz oczywiście nazwa banku w którym składany był wniosek.

Więcej o tym jak banki traktują zapytania dowiesz się z artykułu: Raport BIK – co to takiego?

Usuwanie wpisów dotyczących zapytań kredytowych odbywa się przeważnie poprzez usunięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Niektóre banki, nie zgadzają się jednak na wycofanie informacji o zapytaniu, odpowiadając najczęściej, że jest ono związane z wykonywaniem czynności bankowych, na tej podstawie odmawiają jego usunięcia.

Podsumowanie

Czyszczenie raportu BIK, nie jest czynnością całkiem łatwą, ponieważ wymaga dokładnej analizy. Nierozważne działania mogą w skrajnych przypadkach pogorszyć sytuację, lub zamknąć drogę do wyczyszczenia danego wpisu na następnych kilka lat. 

Z drugiej strony, nie jest to czynność poza zasięgiem zwykłego człowieka. Warto więc rozważyć czyszczenie BIK-u na własną rękę, lecz jeśli nie masz pewności jak to zrobić, zdecydowanie poradź się specjalisty.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś się po bezpłatną konsultację.

Czytaj także: Jak banki oszukiwały frankowiczów?

Czytaj także: Spłaciłeś wcześniej kredyt? Wyrok TSUE potwierdza – Należy Ci się zwrot prowizji

Powiązane artykuły

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10

Comments are closed.