Pytania czytelników

Czym jest indeksacja?

Czym jest indeksacja? Indeksacja to system powiązania np. wynagrodzeń, cen, stóp procentowych lub podanych w umowie kwot z określonym wskaźnikiem ekonomicznym, najczęściej inflacją. Wówczas, gdy inflacja się zmienia, zmienia się…

Czytaj dalej

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny? Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w skrócie BFG) to instytucja, która gwarantuje depozyty klientów w bankach i kasach oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, czyli tych instytucjach, którym licencji udziela…

Czytaj dalej

Czym jest i skąd się bierze inflacja?

Czym jest inflacja? Inflacja to spadek wartości pieniądza w czasie. Inaczej, inflacja to proces wzrostu poziomu cen w krajowej gospodarce. W wyniku utrzymującej się inflacji za tę samą kwotę na…

Czytaj dalej

Jak bank sprawdza dochody

Jak bank sprawdza dochody Kiedy wnioskujemy o kredyt, bank analizując naszą wiarygodność kredytową dokona weryfikacji naszego zatrudnienia, o ile będzie to konieczne. W jakich sytuacjach i w jaki sposób bank…

Czytaj dalej

Jak bank oblicza zdolność kredytową?

Jak bank oblicza zdolność kredytową Z artykułu Czym jest zdolność kredytowa, wiesz, że to po prostu maksymalna kwota kredytu, o jaką możemy się ubiegać. Co istotne, ta kwota może być…

Czytaj dalej

Jaką mam zdolność prowadząc działalność?

Jaką mam zdolność prowadząc działalność? Przypomnijmy, że zdolność kredytowa to możliwość spłaty całości zaciąganego zobowiązania w ustalonym w umowie terminie. Z artykułu: Jak banki liczą zdolność kredytową można dowiedzieć się…

Czytaj dalej

Pozew indywidualny czy zbiorowy – jaki wybrać?

Pozew indywidualny czy zbiorowy – jaki wybrać? Przed wyruszeniem na batalię z instytucją finansową często mamy świadomość czekającego na nas wyzwania. Wyobrażając sobie tabuny prawników pracujących dla wielkiej korporacji czujemy…

Czytaj dalej

Czym są tak zwane klauzule abuzywne?

Czym są tak zwane klauzule abuzywne? Skończyły się czasy, gdy instytucje finansowe i pracujący w nich doradcy bez skrupułów wykorzystywali niewiedzę i nieświadomość przeciętnego klienta, sprzedając mu rozwiązania, które nie…

Czytaj dalej

Czy miejsce zamieszkania ma wpływ na zdolność kredytową?

Czy miejsce zamieszkania ma wpływ na zdolność kredytową? Jak pisaliśmy w innym artykule, jednym z podstawowych kryteriów wpływających na ocenę zdolności kredytowej jest koszt utrzymania. O jego wysokość banki pytają…

Czytaj dalej

Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego?

Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego? Komisja Nadzoru Finansowego (w skrócie KNF) to powołany w 2006 roku organ rządowy mający za zadanie nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Czym zajmuje się…

Czytaj dalej